Meny Stäng

Hur fungerar rengöring med bioteknik?


Vi avlägsnar farliga och förorenande råvaror från konventionella kemikalier, och ersätter dem med moderna alternativ utan farliga och förorenade ämnen plus enzymer och/eller mikroorganismer.

Enzymer: enkelt uttryckt fungerar enzymer som en kniv eller en sax. Enzymerna gör att en stor förorening delas upp i små bitar som är lättare att avlägsna med den gröna kemi som ingår i produkten tillsammans med enzymerna.

Mikroorganismer: enkelt uttryckt fungerar mikroorganismerna som mycket små medhjälpare som äter upp det som vi vill få bort (fett, organiska rester, smuts i vattnet…)

Enzymer + mikroorganismer: I vissa fall kombineras dessa båda (beroende på tillämpningen). I så fall hjälper saxen (enzymerna) till genom att dela upp maten för mikroorganismerna så att de kan äta fortare!

Effekten blir långvariga då mikroorganismer motverkar uppkomsten av smuts även efter rengöringstillfället.

Mikroorganismer absorberar luktmolekyler och eliminerar ämnen som kan omvandlas till dålig lukt i kontakt med oönskade bakterier.

Dessa produkter är framforskade och prisbelönta ( European Business Award for the Environment och Quality Innovation Award) på den europeiska marknadn och miljöcertifierade med EU- blomman samt enligt ISO 14006.

Varför A&B alternativen?

Ekonomiska fördelar

Minskad lagerhållning. Man behöver inte längre ta hänsyn till ytan/materialet, eftersom produkterna är ”smarta”. A&B alternativen rengör bara det man vill ha rengjort, utan att angripa ytan. Därför behöver man inte lagerhålla många olika produkter för att kunna rengöra olika ytor/material.
• Effektiv vid låga doser.
• Längre intervall mellan rengöringarna.
• Färre sjukskrivningar.
• Lägre kostnader för avfallshantering.
• Inga skador på ytor, därför behövs inte täta byten av möbler.


Miljömässiga fördelar
Produkter innehåller inga farliga ämnen.
Produkterna uppfyller stränga miljö – , funktions – och kvalitetskrav.
Miljöengagemang (företagets image).


Säkerhetsmässiga fördelar
Riskfritt för användare.
Glada och motiverade medarbetare.

• Mervärde för företagsledning.
• Mervärde för företagets image.
• Mervärde för medarbetarna.
• Mervärde för kunderna.