Befree Home- ekologiska rengöringsprodukter. Det gröna alternativet till konventionell rengöring. Vi rengör på naturens sett. 

 

BIOTEKNIK

Använder den rengörande kraften av mikroorganismer och enzymer för att hålla hushållet rent.

 

INTELLIGENT RENGÖRING

Enkelt och ekonomiskt.

Säker och skonsam produkt för ytor och material. En enda lösning som uppfyller alla behov.

 

ECODESIGN

Maximal effektivitet och snällt mot miljön.

Produkter med minimal miljöpåverkan under sin livscykel. Tillverkade av miljövänliga råmaterial.

 

KOMPLETT SÄKERHET

Innehåller inga farliga ämnen.

Trygghet för hela familjen.

 

 

VÅRA VÄRDERINGAR

 

MILJÖVÄNLIGHET & HÅLLBARHET

Vi på Befree Home är medvetna om att alla beslut vi tar nu formar vår framtid. Därför integrerar vi miljöaspekter vid designen av våra produkter. Vi uppfyller kraven för den internationella normen för Ecodesign, ISO 14006, och minimerar miljöpåverkan från våra produkter under hela deras livscykel, från utvinningen av råmaterial till den avslutande avfallshanteringen. Rengöring utan att smutsa ner världen är möjlig.

 

SÄKERHET

Säkerhet och hälsa för människor och natur är en prioritet för Befree Home. Befree Home produkter erbjuder säker och miljövänlig hushållshygien för hela familjen.

Befree Home rengör på naturens sett - du kan också utgöra en del av lösningen.

 

 

Kontakta KRIZiT för att bli återförsäljare.

 

 

 

Krissos Eco Cleaning AB

info@krizit.se   •   +46 73 388 42 48

Org nr 559156-2938  •   Vat nr SE559156293801